w

Workshop | Mentale knep

Dato for høstens workshops 2018 kommer senere
Mentale knep er ikke bare nyttig for deg som vil takle stress og vanskeligheter, som står fast, men også for deg som vil knekke nye koder på en ide du har lyst å forfølge. Du vet at du har mer å gå på, men vet ikke hvordan du får tak i det, da kan Mentale knep være det du leter etter. 

14.01.201813:49 Hilde Normark

Påmeldingsskjema nederst på siden. Pris pr. kurs kr 350,- | Klippekort 8 ganger kr 2 200,-/ 5 ganger kr 1 500,-.
   

_____________________________      

"NU JÆKLARE, NU KJØR VI!"
I denne episoden av Mental Yoga skal vi utdype, vri og vrenge på det elleville svenske begrepet; «Nu jæklare, nu kjør vi!»  «Nu jæklare, nu kjør vi!»

Begrepet handler om å la det stå til, en opprørsk og ungdommelig drivkraft.
Endelig skal prosjektet se lyset, eller en ide skal settes til live, enten det er i en relasjon eller mer konkret sak. Iveren er til å ta og føle på. Det sitrer. 
På denne «roadtrippen» er det snakk om flere på samme tur. 
Tanken er fylt. Hemninger og det som måtte være av redsel for at det ikke går, er lagt til side.
Det ligger i begrepet at det skjer det som skjer. Det er ikke så nøye, og ruten er ikke nødvendigvis planlagt til den minste detalj. Det som oppstår er velkomment. Det er lite behov for kontroll, her rår spontaniteten.
Det er nesten ikke mulig å vente før nøkkelen vris om. «Hui, hur det går!» Og nå går det bare framover!
Porten er åpnet for hva du måtte ønske deg!  


NYE FRISKE TANKEMØNSTRE 

Nye mønstre gjør at vi fryder oss av å være i utvikling, og at vi er opplever å være mester i eget liv.
Det er så lett å bare fortsette i gamle spor, i mønstre som egentlig har gått ut på dato. Du vet stort sett hvilke dårlige mønstre du har, men du lar det kanskje ligge, det er jo litt arbeidsomt å endre på egen atferd, det krever en innsats.
Det er på så mange områder du kan endre på dårlige mønstre. I forhold, i vennskap, til hvordan du ser på deg selv og verden.
Denne kvelden skal vi se nærmere på når vi ser ned på oss selv. Et tankegods som ikke egner seg i vår tid eller i vårt liv, og som sniker seg inn når vi minst venter det.

Delta og unn deg nye friske tankemønstre!
   

_____________________________ 


HA TRUA
For å få gjennomføringskraft er det vesentlig å ha troen. «Ha trua»

Det gjør deg samlet og fokusert. Da gir du ikke opp så lett, og du holder tvilen unna. Hva du tror på er opp til deg, om det er en ide, et prosjekt, på andre, eller på deg selv. Skap derfor de beste rammer for troen. Tenk deg hvordan du ønsker det skal bli.

Delta og få impulser på hvorfor det er viktig å tro. 
    

_____________________________    

SETT MOMENT
På denne workshopen skal vi se på hvordan du kan øve deg mentalt for å styrke din gjennomføringskraft via å sette moment eller momentum. Sett moment – Få gjennomføringskraft

Hvordan du møter utfordringene du vil løse, er avgjørende for resultatet.
Å sette moment betyr å være obs og å følge hva som skjer på veien dit. Med årvåkenhet får du kjapt nye ideer. Det kan være en hendelse som inspirerer til en ide, en tanke, en innskytelse, eller en fornemmelse.
Øv opp tillitten til det du opplever og stol på deg selv.
Slik setter du ny farge på livet.

Delta og bli påminnet den livligste veien å følge! 
   

_____________________________ 

FOKUS GIR GJENNOMFØRINGSKRAFT
Nå skal vi gå dypere til verks av selve begrepet fokus. Med inngående blikk ser vi hva som skal til for å holde på fokuset, og hvordan du får det beste utbyttet når du bruker fokus som fremgangsmetode til ulike oppgaver du skal løse. Fokus gir gjenomføringskraft

Ved å holde fokus får du lettere gjennomføringskraft på det du skal og vil oppnå.   
Med å forstå hvordan fokus er bygd opp vil du lettere mestre både stress og ikke minst dine utfordringer.

Har du tenkt på at kontraster og symbiose er en vesentlig bestanddel av begrepet fokus?
Delta og få gode knep til økt gjennomføringskraft! 
   

_____________________________ 


LIDENSKAP GIR PULS
På denne workshopen skal vi utdype lidenskap og hva den kan gi oss. Lidenskap gir puls  

Er du som i en evig døs, og kjenner deg nedsløvet har du neppe åpnet opp for lidenskapen.
Den gir deg heller den motsatte følelsen, der du nesten ikke får nok, der du har lyst til å finne ut mer, du vekker begjæret, og kjenner på ellevill fryd. Det leves.   

Den krever tiltakslyst, men til gjengjeld får du gleden av å kjenne at blodet bruser, at det er liv i leiren. Litt av en premie!     
Med å vekke lidenskapen oppleves også andre områder i livet lettere. Det blir også enklere å takle stress og andre utfordringer. Det er som om du kommer opp av dvalen.

Har du tenkt på at lidenskap gir deg en fruktbar opplevelse ikke ulikt når du kjenner på våryr?
   

_____________________________
     
Mandag 28.mai kl 1800-2000. Riddervoldsgate 4, Oslo

Modighet – safer du hele tiden

I denne episoden av Mental Yoga skal vi vekke modigheten til live.
Er den inaktiv, eller bare spoler du? Kan det være at du safer? Det kjennes kanskje trygt og forutsigbart, men ikke mer!
Jobben kjeder deg, men du bare fortsetter i det gamle sporet. Det passer liksom ikke å gjøre noe med det nå, du finner stadig nye handicap for å slippe å ta tak.  
Det er også mulig at du opplever tørke i din kontakt med dine nærmeste relasjoner, men lar det være som det er. Talen til din søster ble det heller ikke noe av!  
Tenk hva du går glipp av, når du fortsetter å safe! Tåler du det?
 
Opplever du å ikke komme noen vei, fordi du safer i redsel for hva som kan skje?
   


____________________________
   

Få flyt i relasjonen_
Mandag 4.juni kl 1800-2000. Riddervoldsgate 4, Oslo

På dette kurset av Mental Yoga skal vi se på hvordan vi kan bedre flyten i våre relasjoner. 
Når samtalen er lett å føre, når det utveksles meninger og ideer, når stemningen gir deg godfølelsen, når det kjennes meningsfylt, så er vi i flytsonen.
Av og til går kommunikasjonen i stå, den blir fastlåst, eller at den aldri har vært der.
Det er håp for begge tilfeller, men det krever vilje som i all annen endring. 
Om det er nære relasjoner, en kollega eller nabo, så er det mye å vinne på å finne flyten. Da slipper du å irritere deg, eller å bruke tanker og energi på uvesentlige ting. Kjemien stemmer bedre med noen, men det kan allikevel flyte med «alle.» 

Start prosessen med å kartlegge hvordan «ståa» er, og definer hvordan dette arter seg for partene. Se din egen rolle, det er der du kan påvirke til å få en god flyt.
La lysten til å få det til, bli sterkere enn tvilen. Det er for mye å vinne på å få god flyt i relasjonen, enn å la den forbli stivnet. 

Finn flyten!